22-июлда 15:00
PROMZONA
клубунун чоң сценасы
Балансты О! мобилдик операторунун
каалаган кеңсесинен 100 сомго
толтур жана эки билет ал